simplediagrams 【手绘原型设计软件】–笔记

简单学习了一个手绘效果的原型设计软件,觉得视觉效果很是好,简洁.醒目.

简单测试描绘了一组服务器的拓扑,清晰图